Inzendingen van Jos van Wees 1956 - 1957

5e klas 1956 foto Jos van Wees

6e klas 1957 foto Jos van Wees

1956 in de refter foto Jos van Wees

Ste Marie Kostschool Reüni 1997 foto Jos van Wees


<<< vorige
Heeft u oude foto's van St Marie ?


Kees Tak