Vaccinaties inentingen registratie boekjes kaarten en briefjes

In een enveloppe die mijn vader nog heeft samengesteld, was ik verbaasd wat er allemaal
nog inzat aan bewijzen en prik bezoeken wat betreft de vaccinaties in Nederland

vaccineren virus

Allerlei bewijzen kaarten en brieven waar tegen ik ben gevaccineerd vanaf 1954. En dat zijn er nogal wat.

Frank Bogers

Inenting tegen pokken. Pokkenbriefje

De ondergetekende N. Flinkenflögel geneeskundige, gevestigd te Steenbergen verklaart, dat hij Franciscus R. M. Bogers geboren op 27-2- '54 opgenomen in het bevolkingsregister der gemeente Halsteren (centrale bevolkingsregister) op 8-12-'59 heden bleek, heeft ingeënt tegen pokken, en naar heden bleek , hem met goed gevolg.
Dagtekening: 17-12-57 Handtekening van de geneeskundige:

pokkenbriefje
Dus op 8 december ingeënt tegen pokken en 9 dagen later gecontroleerd. (gegeneraliseerde uitslag ?)

Afgifte bewijs inenting pokken.

De geneeskundige geeft dit bewijs binnen veertien dagen aan de belanghebbende af.
(Art. 7 van de wet van 1 Juni 1865, Stb. 60, regelende de uitoefening der geneeskunst, zoals deze wet is gewijzigd, laatstelijk bij de wet van 5 Maart 1953.)

vaccinatiebewijs pokken
De achterzijde van het pokkenbriefje


INENTINGSBOEKJE

INENTINGSKAART VOORZIJDE (bladzijde 1)

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID GENEESKUNDIGE HOOFDINSPECTIE 119
INENTINGSKAART jongen
Naam: Bogers
Voornamen: Franciscus Renatus Marcellus Maria
Geboortedatum: 27 maart 1954
Geboorteplaats: Halsteren
Adreswijzigingen Halsteren A 279 Slotweg 7
BLOEDGROEP EN RHESUS-FACTOR
Datum bloedgroep Rh-factor laboratorium
Deze kaart zorgvuldig bewaren

inentingsboek

INENTINGSKAART ACHTERZIJDE (bladzijde 1 + 4)

Deze kaart is voor Uw kind van groot belang. Bewaar daarom deze kaart zorgvuldig.
Stel de kaart bij elke inenting aan de arts ter hand met verzoek deze in te vullen. Raadpleeg steeds Uw arts voor het verrichten der inentingen.
Diphtherie-, kinkhoest- en tetanus-vaccinaties kunnen worden gecombineerd.
In het algemeen worden de volgende leeftijden als tijdstip van inenting gekozen, tenzij Uw arts redenen heeft hiervan af te wijken.
Pokken - bij voorkeur 3e-6e levensmaand - ter beoordeling van arts - herhalingen naar omstandigheden
Diphtherie - bij voorkeur 6e-9e levensmaand - herhalingen op kleuter- en schoolleeftijd
Kinkhoest - ter beoordeling van arts
Tetanus - ter beoordeling van arts - herhaling bij verwonding
Tuberculose - ter beoordeling van arts
Andere vaccinaties naar omstandigheden en op medisch advies


Scheurbriefjes inentingen (bladzijde 2)

3x3 maal ingeënt - alles binnen 2 maanden op een leeftijd van 2 jaar - tegen Difterie Kinkhoest en Tetanus in de gemeente Halsteren 21 maart 1956 - 16 april 1956 en 16 mei 1956.
Dus 9 vaccinaties.
Later in 1958 nog 3 vaccinaties tegen polio .

Binnenzijde inentingsboekje (bladzijde 3)

Later in 1958 nog 3 vaccinaties tegen polio
Inenting tegen de pokken in mijn geboorte jaar
Ook nog krasjes gehad op mijn rechter arm in 1960 voor controle tbc tuberculose en in 1962 nog een keer, maar toen was het een spuitje. De methodiek is het soort onderzoek. Ik herinner me nog wel dat ik een keer naar zo een bus moest en longfoto moest laten maken Dat was meer standaard dan uitzondering


Ik had het boekje genummerd met 119.
Binnenin in het boekje zaten een soort bonnetjes die er werden uitgescheurd. Zo te zien ben ik in 1955 ook 3 x ingeënt . Er ontbreken 3 bonnetjes ;-)


nentingskaart kostschool

Op kostschool had ik nummer 158. Hier mijn inentingskaart om aan te kunnen tonen waarvoor ik allemaal ben gevaccineerd.

corona vaccinatie kaart

Mijn laatste vaccinatie was tegen corona in 2021. Als kleuter heb ik in korte tijd meer dan 10 vaccinaties gekregen en overleefd. (dankzj de vaccinaties). Dus de coroana vaccinatie zullen we ook wel overleven. Oh ja, en dan vergeet ik de griepspuiten nog.


Zo dat was het dan, nu ga ik een wijntje drinken op jullie gezondheid.